Czy postawienie hali namiotowej całorocznej wymaga pozwolenia na budowę?

Czy postawienie hali namiotowej całorocznej wymaga pozwolenia na budowę?

Hale namiotowe są powszechnie wykorzystywane w wielu branżach. Konstrukcje te znacząco różnią się od tradycyjnych murowanych budynków, dlatego przed postawieniem hal warto dowiedzieć się, jakie wymogi prawne trzeba spełnić, by móc legalnie z nich korzystać.

Hale namiotowe w prawie budowlanym

W ustawie Prawo budowlane hale namiotowe nie zostały precyzyjnie zdefiniowane. Zgodnie z przepisami nie są budynkiem, budowlą ani obiektem małej architektury. Według art. 3 pkt 5 ustawy pokrycia namiotowe stanowią tymczasowy obiekt budowlany. Tego rodzaju konstrukcje można więc postawić w oparciu o zgłoszenie dokonane w urzędzie miasta lub starostwie powiatowym pod warunkiem, że będą użytkowane maksymalnie przez 180 dni. Jeżeli hala namiotowa będzie użytkowana przez dłużej niż 180 dni, przestaje być traktowana jako tymczasowy obiekt budowlany. W takiej sytuacji jej postawienie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Ustawowy czas oczekiwania na pozwolenie wynosi 65 dni. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku stwierdzenia niekompletności dokumentów.

Jak uzyskać pozwolenie na budowę hali namiotowej całorocznej?

W celu uzyskania pozwolenia na budowę hali namiotowej całorocznej konieczne jest złożenie wniosku w urzędzie miasta lub w starostwie powiatowym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami do wniosku należy dołączyć projekt architektoniczno-budowlany, projekt zagospodarowania terenu, projekty branżowe, dokument potwierdzający prawo do dysponowania gruntem w celach budowlanych, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także uzgodnienie dotyczące warunków dostawy mediów. Od początku 2020 roku wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia trzech, a nie jak wcześniej czterech egzemplarzy projektu budowlanego. Decyzja o przyznaniu pozwolenia na budowę wydawana jest w formie pisemnej. Pozwolenie staje się ostateczne po upływie 14 dni od jego doręczenia. W przypadku wpłynięcia odwołania, rozpoczęcie budowy jest możliwe dopiero po wydaniu pozytywnego orzeczenia przez organ wyższej instancji, tj wojewody.

Postawienie całorocznej hali namiotowej wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Inwestorzy korzystający z usług profesjonalnych wykonawców mogą liczyć na pomoc w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji.